Listopad 2022 na Šumavě z pohledu sněhu

Jan Procházka a Veronika Šustková, ČHMÚ

foto Jan Procházka

Na rozdíl od října, kdy se sněhová pokrývka na Šumavě nevyskytovala vůbec, byl právě skončený listopad z hlediska výskytu sněhové pokrývky o poznání zajímavější. Sníh se v listopadu vyskytl prakticky ve všech polohách, i když v těch nejnižších to bylo doslova jen na pár dní. V maximu to pak bylo od několika cm do sněhové vrstvy nad 30 cm, která se na hřebenech Šumavy místy vyskytovala  od 21. listopadu až do konce měsíce, a to bez větších změn. Nejvíce sněhu pak hlásily stanice Plechý 42 cm a Velký Javor 37 cm. Rozložení maxim výšky sněhu prostřednictvím konkrétních hodnot a barevné interpolace v oblasti Šumavy a podhůří za měsíc listopad prezentuje přiložená mapka (mapa vznikla ve spolupráci ČHMÚ a FZT JU, zdroje dat jsou uvedeny v popisku mapy).

Pokud porovnáme jednotlivé listopady na hřebenu Šumavy na příkladu vrcholových meteorologických stanic Churáňov, Grosser Arber (Velký Javor) a Plechý, můžeme konstatovat, že maxima výšky sněhu v tom letošním listopadu zde byla za posledních 40 let víceméně průměrná a že byla nejvyšší od roku 2017. Z toho vyplývá, že minulé čtyři roky byly v listopadu na sníh slabší. To může vyvolat dojem, že ten letošní listopad mohl být sněhově výjimečný. Ale nebyl. Zcela výjimečný byl v tomto směru listopad 2011, kdy se nevyskytovaly prakticky žádné srážky a nevytvořila se tudíž ani žádná sněhová pokrývka. Naopak v roce 2007 napadlo na Velkém Javoru 140 cm, na Plechém 135 cm a na Churáňově 60 cm sněhu. Jak si z hlediska maxim sněhové pokrývky vedl na zmíněných vrcholech listopad v jednotlivých letech od roku 1982, resp. 1997, ilustruje přiložený graf. Dalším ukazatelem, který může popsat charakter měsíce z hlediska sněhu a případný vývoj sněhových podmínek na dané lokalitě za delší časové období, je suma výšek celkové sněhové pokrývky. V tomto případě se jedná v podstatě o součet denních naměřených hodnot výšky sněhu za všechny dny listopadu. Výsledná hodnota tedy zohledňuje jak výšku sněhu, tak do jisté míry i počet dní, kdy se sníh v daném měsíci vyskytoval. Jak ukazují hodnoty v grafu pro lokalitu Plechý, letošní listopad zde byl z hlediska sněhových podmínek při porovnání s listopady od roku 1997 průměrný, ale také nejúspěšnější od roku 2017. Menší počet dní se sněhem (sníh zde napadl relativně pozdě) byl kompenzován vyrovnanou solidní výškou sněhu po celou poslední dekádu. Toho využili zejména ke konci měsíce na hraničním chodníku mezi Třístoličníkem a Plechým příznivci sněhu při pohybu na sněžnicích, prkýnkách, nebo jen tak po svých s cílem zažít v listopadu pěknou zimní atmosférou.

Sdílej příspěvek:
Jan Procházka
Jan Procházka

Na Šumavě jsem z větší části vyrůstal a pozoroval dění kolem sebe včetně počasí a jeho projevů. Výsledky pozorování a spolupráce s dalšími nadšenci a odborníky se snažíme přinášet i ostatním. Jsem členem České meteorologické společnosti, z. s. a výzkumníkem na Fakultě zemědělské a technologické Jihočeské univerzity.

Přidej komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..