Modernizace meteorologické stanice Horská Kvilda

Jan Procházka

foto:  Antonín Vojvodík a Jan Procházka

Horská Kvilda je v očích meteorologů i širší veřejnosti známa mj. jako horská obec na Šumavě s výskytem nízkých hodnot teploty vzduchu. Široká horská pláň sice nepatří mezi ty zcela nejsilnější mrazové lokality (tzv. mrazovky) Česka, ale jedná se o jednu z nejmrazivějších obydlených lokalit a navíc s pravděpodobně nejdelší souvislou řadou standardních měření teploty vzduchu. To především díky meteorologické stanici, která zde byla zřízena v druhé polovině 70. let zprvu za účelem podchycení letních mrazů a která následně poskytuje souvislou řadu měření od roku 1978. Bylo to tehdy především ve spolupráci několika nadšenců, z nichž je třeba především a na prvním místě zmínit jméno Antonín Vojvodík coby iniciátor a zakladatel stanice, dále pak jména Bohumil Předota coby zdejší stálý občan a pozorovatel. Posléze Josef Jindra coby odborník přes metodiku měření a instrumentaci. V širší oblasti Horské Kvildy bylo už před ca 40 lety průběžně proměřováno více lokalit, ze kterých zůstaly pro stálé měření prakticky dvě.

Meteorologická stanice Antonína Vojvodíka měla dlouhá léta podobu meteorologické budky, ve které se měřilo standardně termografem, staničními a extrémními teploměry, a s pouze drobnými přesuny sledovala stále stejnou lokalitu v JV části obce u Hamerského potoka. Postupem času se přidalo měření teploty přesnými dataloggery. Až na podzim roku 2021 došlo, jako u většiny meteorologických stanic Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), k modernizaci stanice spojené s automatizací měření a přenosem dat do databáze. Meteorologickou budku jsme s laskavým svolením majitelů pozemku vyměnili za digitální jednotku s dobíjením energetického zdroje, odesíláním dat na server a automatickým měřením teploty vzduchu, přízemní teploty a letních srážek. V polovině prosince 2022 jsme ve spolupráci a s přispěním meteorologa (O. F.) Německé meteorologické služby a firmou Meteoservis v.o.s. stanici v dalším kroku modernizace doplnili o měření rychlosti a směru větru. Je to nyní v podstatě první silná mrazovka na Šumavě, která má takto zajištěno i měření větru. Přestože se vítr neměří na stožáru v požadované výšce 10 m nad terénem, slouží tato data především k doplnění poznatků o chování obdobných lokalit na Šumavských pláních při silných mrazových situacích.

Pro doplnění uvádíme, že v jedné z původních meteorologických budek Antonína Vojvodíka nedaleko zde popisované stanice zřídil ČHMÚ v roce 1990 klimatologickou stanici Horská Kvilda s dobrovolným pozorovatelem, která byla na podzim roku 2008 automatizována s měřením teploty a později i vlhkosti vzduchu, aktuální data v grafu zde.

Přiložené první dva snímky dokumentují podobu původní zde popisované meteorologické stanice u Hamerského potoka, další její loňskou automatizaci a letošní nedávnou modernizaci už v náročnějších zimních podmínkách. Průběh měření na stanici zobrazuje snímek grafu níže, aktuální grafická data zde. Výjimečnost zdejšího dlouholetého měření dokresluje grafické zpracování minimální roční teploty od roku 1978 do současné doby a její porovnání s hodnotami z nedaleké profesionální stanice ČHMÚ Churáňov. Na Horské Kvildě zatím nebylo roku, kdy by minimální roční teplota neklesla na této stanici pod -20 °C, i když vyjádřený trend (čárkovaná linie) zde, i na Churáňově, ukazuje rostoucí tendenci a tedy na postupné slábnutí extrémních mrazů na Šumavě.

Minimální roční teplota vzduchu na Horské Kvildě a Churáňově v letech 1978 až 2022 (k 19.12.2022)

Sdílej příspěvek:
Jan Procházka
Jan Procházka

Na Šumavě jsem z větší části vyrůstal a pozoroval dění kolem sebe včetně počasí a jeho projevů. Výsledky pozorování a spolupráce s dalšími nadšenci a odborníky se snažíme přinášet i ostatním. Jsem členem České meteorologické společnosti, z. s. a výzkumníkem na Fakultě zemědělské a technologické Jihočeské univerzity.

Přidej komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..