Renovace meteorologické stanice Plechý

Jan Procházka a Ivo Rolčík

Renovace meteorologické stanice Plechý

Během posledního červencového týdne proběhla renovace meteorologické stanice Plechý. Automatická meteorologická stanice zde měří od podzimu 2014 a za devět let měření v drsných podmínkách hraničního hřebene Šumavy bylo potřeba některé komponenty vyměnit. Určité varování přišlo již v polovině prosince, kdy bylo potřeba operativně odstranit výpadek v měření (referovali jsme zde). Poté bylo rozhodnuto, že bude v průběhu následující letní sezony potřeba stanici demontovat a odvézt do Chelčic k výrobci (Meteoservis, v. o. s.) na opravu a výměnu problematických komponent. Termín opravy byl směrován vzhledem k předmětným ochranným podmínkám v NP Šumava na období po 15. červenci. Stanice je v nejpřísněji chráněné zóně NP Šumava, je k ní proto běžně vstup zakázán, oblast je soustavně monitorována. Výjimečný vstup spojený s demontáží i montáží stanice jsme provedli za vydatné pomoci členů Horské služby Šumava, kteří nás i se stanicí a potřebným vybavením dopravili na již rozumně dosažitelnou vzdálenost od dané lokality. Stanice Plechý tak po týdnu výpadku opět zaznamenává a odesílá naměřené údaje na server ČHMÚ, jak dokladují přiložené grafy. Po dobu renovace meteorologické stanice jsme na místě měřili teplotu vzduchu a přízemní teplotu pomocí přesných dataloggerů, srážky byly měřeny manuálně a sněhová pokrývka se zde v tuto dobu nevyskytovala. Díky těmto alternativním měřením je následně možné příslušná data doplnit a zajistit tak nepřerušenou kontinuitu měření.

Automatická meteorologická stanice Plechý byla na hraničním hřebenu Šumavy v nadmořské výšce 1344 m instalována v září 2014. Stanice vznikla a je provozována v rámci spolupráce šumavských amatérských meteorologů s ČHMÚ, ÚH AVČR, FZT JU, NP Šumava a HS Šumava. Stanice je součástí staniční sítě ČHMÚ a Hlásné a předpovědní povodňové služby, její umístění v pramenné oblasti přítoků Studené Vltavy tak zvyšuje v tomto směru její význam. Automaticky měřená data o teplotě vzduchu, přízemní teplotě, úhrnu srážek a výšce sněhové pokrývky jsou pravidelně odesílána a importována do databáze ČHMÚ. K tomu jsou souběžně prováděna expediční měření srážek, výšky a vodní hodnoty sněhové pokrývky. Průběh měřených dat je možné sledovat on-line prostřednictvím grafu na stránce pocasi-volary.cz. Níže jsou také přiloženy vybrané doprovodné snímky z demontáže a montáže stanice.

Graf stanice Plechý 24. července 2023 po demontáži
Graf stanice Plechý po opětovné montáži 31. července 2023
Sdílej příspěvek:
Jan Procházka
Jan Procházka

Na Šumavě jsem z větší části vyrůstal a pozoroval dění kolem sebe včetně počasí a jeho projevů. Výsledky pozorování a spolupráce s dalšími nadšenci a odborníky se snažíme přinášet i ostatním. Jsem členem České meteorologické společnosti, z. s. a výzkumníkem na Fakultě zemědělské a technologické Jihočeské univerzity.

Přidej komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..