Vyhodnocení zimy 2022/2023 na vrcholu Plechý

Vyhodnocení zimy 2022/2023 na vrcholu Plechý
stanice Plechý, únor 2023

Ivo Rolčík a Jan Procházka

Meteorologická stanice Plechý měří teplotu vzduchu a výšku sněhové pokrývky v nadmořské výšce 1344 m n. m. již devátou zimu. Lze tak orientačně porovnat, jaká byla meteorologická zima 2022/2023 (prosinec, leden, únor) z hlediska některých teplotních a sněhových charakteristik. Na standardní klimatologické hodnocení a porovnání je ovšem zatím stávající pozorovací řada nedostatečná.

Co se týče průměrné teploty vzduchu, ta dosáhla na Plechém za právě skončenou meteorologickou zimu hodnoty -2,7 °C, což je čtvrtá nejteplejší zima za dobu měření. Podle dlouhodobého pozorování na meteorologické stanici Grosser Arber (1437 m n. m.) na bavorské straně Šumavy je zde uveden teplotní normál pro meteorologickou zimu -3,6 °C. V té letošní zimě zde byl za příslušné tři zimní měsíce naměřen průměr teploty vzduchu -2,8 °C (zdroj: DWD). V kontextu výše uvedeného lze tuto zimu v nejvyšších polohách Šumavy považovat za teplotně nadprůměrnou. Nejstudenějším měsícem právě uplynulé zimy se stal na Plechém únor (průměrná teplota vzduchu (-3,1 °C), následoval leden (-2,7 °C) a nejteplejším měsícem byl prosinec (-2,3 °C).

Porovnání zim na Plechém z hlediska teploty vzduchu a sněhových charakteristik za období 2014/15 až 2022/23

průměrná měsíční teplota 
 2014/20152015/20162016/20172017/20182018/20192019/20202020/20212021/20222022/2023
prosinec-3,22,1-1,3-4,1-2,7-0,9-1,0-3,0-2,3
leden-3,8-3,9-6,6-1,9-7,0-0,6-5,4-4,0-2,7
únor-3,9-2,1-1,1-8,9-0,7-1,5-1,2-3,0-3,1
průměr-3,6-1,3-3,0-5,0-3,5 -1,0-2,5-3,3-2,7 

Dalším parametrem, který lze z hlediska teploty hodnotit, je počet dnů s mrazem (tj. když teplota mezi 21 h předcházejícího a 21 h běžného dne klesne pod nulu). V právě skončené zimě bylo takových dnů jen 69, nemrzlo tedy celé tři týdny. Jde o druhý nejnižší počet mrazových dnů za 9 posledních zim.

mrazové dny 
 2014/20152015/20162016/20172017/20182018/20192019/20202020/20212021/20222022/2023
prosinec281226312825222922
leden302831283128282826
únor282624282326202821
celkem866681878279708569

Ledových dnů, tj. dnů s celodenním mrazem, kdy maximum nepřekročí hodnotu -0,1°C bylo v uplynulé meteorologické zimě 49, což odpovídá průměru posledních 9 zim (47 ledových dnů). Nejvíce ledových dnů bylo v lednu a to 17, v prosinci a únoru jich bylo shodně po 16. Pro úplnost dodejme, že horské hřebeny a vrcholy zaznamenají za rok více ledových dnů než mrazivé pláně a údolí. U mrazových dnů je tomu zpravidla naopak.

ledové dny 
 2014/20152015/20162016/20172017/20182018/20192019/20202020/20212021/20222022/2023
prosinec18110231714121916
leden2121231531662217
únor1613112791291916
celkem553544655732276049

V zimním období lze vyhodnotit i tzv. „arktické dny“, tedy dny, kdy maximální denní teplota nepřekročí hranici -10°C. Jsou zimy, kdy takový den není zaznamenán ani jeden, jindy se vyskytne několik takových dnů v řadě za sebou. V letošní zimě nebyl na Plechém naměřen opět žádný takový den. Za posledních 9 zim se zde vyskytlo pouze 11 arktických dnů, přitom poslední byl zaznamenán v únoru 2021.

arktické dny 
 2014/20152015/20162016/20172017/20182018/20192019/20202020/20212021/20222022/2023
prosinec100000000
leden003010000
únor000400200
celkem103410200

Hřebenové partie hor nejsou u minimálních teplot tolik závislé na zmenšené oblačnosti či na bezvětří, jako je tomu například u mrazových kotlin. Hlavním faktorem pro výskyt nejnižších teplot je zde příliv studeného vzduchu ve výšce ze severních či severovýchodních směrů. Uplynulá zima byla na příliv studeného vzduchu ve výšce relativně skoupá, minimum zimy bylo naměřeno v první dekádě února.

měsíční teplotní minimum 
 2014/20152015/20162016/20172017/20182018/20192019/20202020/20212021/20222022/2023
prosinec-16,4-6,6-11,9-15,0-10,9-13,4-11,4-11,4-15,1
leden-9,2-16,9-22,4-12,3-15,5-10,2-15,1-13,8-10,1
únor-14,2-9,9-9,7-20,8-12,8-9,4-18,0-9,7-16,3

Maximální denní teploty v zimním období v hřebenových partiích jen velmi sporadicky dosahují hodnot kolem 10 °C, v naprosté většině případů při silných inverzních situacích, kdy ve vyšších vrstvách atmosféry proudí velmi teplý vzduch z jižních směrů. V letošní zimě nastalo několik takových situací, maximum zimy bylo dosaženo hned na počátku nového roku (11,2 °C). Rekordní lednová teplota 11,8 °C z roku 2020 ale odolala. Vůbec nejvyšší teplota v klimatologické zimě byla naměřena v únoru 2021 a to 14,3 °C.

měsíční teplotní maximum 
 2014/20152015/20162016/20172017/20182018/20192019/20202020/20212021/20222022/2023
prosinec7,710,08,35,75,09,98,25,98,5
leden6,97,16,06,3-0,611,85,27,711,2
únor9,26,710,50,013,29,014,34,09,8

Následující tabulka uvádí měsíční amplitudu teploty vzduchu. Tento údaj vychází ze dvou předchozích hodnocených parametrů a je tedy rozdílem mezi nejnižší a nejvyšší teplotou v daném měsíci. V právě skončené zimě nešlo o hodnoty vybočující v tomto ohledu z normálu.

měsíční amplituda teplot 
 2014/20152015/20162016/20172017/20182018/20192019/20202020/20212021/20222022/2023
prosinec24,116,620,220,715,923,327,816,3 23,6
leden16,124,028,418,614,922,020,321,5 21,3
únor23,416,620,220,826,018,432,313,7 26,1

Dále přidáváme tabulku s počtem dnů, kdy průměrná denní teplota byla pod bodem mrazu. Za posledních devět zim vychází průměrně 66 dní s mínusovou průměrnou denní teplotu. Hodnota 60 je tak lehce podprůměrná.

počet dnů s mínusovou průměrnou denní teplotou 
měsíc2014/20152015/20162016/20172017/20182018/20192019/20202020/20212021/20222022/2023
prosinec20722272421182719
leden282527233118282524
únor242017281718132517
celkem725266787257597760

V další tabulce je uvedena nejnižší průměrná denní teplota za celou klimatologickou zimu. Tato hodnota prezentuje sílu studeného vzduchu, protože nejnižší teplota zimy automaticky neznamená nejnižší průměrnou denní teplotu. Je potřeba, aby byl studený celý daný den.

nejnižší průměrná denní teplota zimy 
měsíc2014/20152015/20162016/20172017/20182018/20192019/20202020/20212021/20222022/2023
teplota-12,9-12,7-15,6-18,7-11,5-8,6-14,8-10,2-13,5

Dále se věnujeme hodnocení sněhové pokrývky. Její výška se na Plechém měří automaticky pomocí ultrazvukového čidla. Přesnost měření se několikrát za zimu na této stanici kontroluje v rámci tzv. expedičního měření manuálním přeměřováním sněhové pokrývky přímo pod automatickým čidlem a zároveň i v blízkém okolí stanice. Souběžně se také provádí měření vodní hodnoty sněhu. Klimatologická zima trvala 90 dnů a v 85 dnech na stanici ležel sníh. V 5 dnech tak neležel na vrcholu sníh v souvislé vrstvě, což se zdá jako zanedbatelné číslo, ale v porovnání s posledními zimami jde o druhou nejhorší zimu v tomto kontextu. Za devět hodnocených meteorologických zim dohromady neležela souvislá sněhová pokrývka pouze v 19 dnech (2% všech dnů).

počet dní se sněhovou pokrývkou 
 2014/20152015/20162016/20172017/20182018/20192019/20202020/20212021/20222022/2023
prosinec312631313031233131
leden313131313131313126
únor282928282829282828
celkem908690908991829085

U sněhové pokrývky se hodnotí i maximum její výšky během příslušného období, zpravidla je to kalendářní rok, nebo celá zimní sezóna. Maximální výška sněhu není obvykle v hřebenových partiích Šumavy zaznamenána v období meteorologické zimy, ale většinou v březnu, někdy i v dubnu, proto i zde uvedená maxima jsou využita pouze pro příslušné porovnání. Nejvyšší sněhová pokrývka byla změřena v meteorologické zimě 2017/2018 v měsíci lednu a to 205 cm. V právě skončeném hodnoceném období bylo sněhové maximum pouhých 98 cm a to v únoru, sněhově horší byla v tomto ohledu zima 2014/2015.

maximální výška sněhové pokrývky 
 2014/20152015/20162016/20172017/20182018/20192019/20202020/20212021/20222022/2023
prosinec4427411416654298355
leden84109112205167871048846
únor841289819018312710213398

Podobně jako výška sněhové pokrývky je důležitým parametrem i jeho vodní hodnota, a to zejména z hlediska hydrologického. Sněhová vodní hodnota neboli zásoba vody obsažená ve sněhu roste v průběhu zimy a taktéž nejvyšších hodnot dosahuje na hřebenech hor až na jaře, často ještě později než maximum výšky sněhu. Vodní hodnotu měříme na několika místech v okolí stanice a následně uvádíme průměrnou hodnotu v mm vodního sloupce, tedy stejně jako úhrn srážek. V rámci příslušného hodnocení meteorologické zimy porovnáváme tyto údaje zaznamenané vždy a pouze ke konci února. Letošních 270 mm patří k těm nejnižším hodnotám za posledních 9 zim.

Sněhová vodní hodnota (SVH) průměrná hodnota v okolí (zaokrouhleno) 
 2014/20152015/20162016/20172017/20182018/20192019/20202020/20212021/20222022/2023
konec února260430340740650460300540 270

Meteorologická zima 2022/23 patřila z hlediska průměrné teploty vzduchu jako celek v kontextu zde hodnocených zim k těm teplejším a z hlediska hodnocení sněhu k těm nejhorším.  

Sdílej příspěvek:
Ivo Rolčík
Ivo Rolčík

Amatérským meteorologem jsem od dětství, zajímám se o počasí na celé Šumavě. Provozuji několik meteostanic, jsem členem České meteorologické společnosti, spolupracuji s dalšími "meteo" nadšenci i odborníky.

Přidej komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..