Vydatné srážky na hřebenu Šumavy

Jan Procházka, Ivo Rolčík a Antonín Vojvodík

Na Šumavu se dostavily v noci z pátku na sobotu trvalejší vydatné srážky, které vyvrcholily výraznými úhrny na návětrné části pohoří během pondělí. V celkovém součtu zde od páteční půlnoci do pondělního večera napršelo na některých místech i znatelně přes 100 mm. Podobný úhrn neměla prakticky žádná meteorologická stanice Šumavy za celý letošní červenec, který je zde mnohde v průměru srážkově nejbohatším měsícem roku.

Srážkové pole v posledních dnech zasáhlo prakticky celou republiku, z počátku byly vydatné srážky na SV našeho území, jak dobře avizovala výstraha ČHMÚ. V souvislosti s vývojem počasí se ani vyšší úhrny srážek na opačném konci (JZ Česka) nepředpokládaly, viz upravená výstraha ČHMÚ z neděle.  Z neděle na pondělí se ovšem srážkové pole přetočilo, což znamenalo pro Šumavu díky svému postavení a orografii intenzivní vypadávání srážek na hraničním hřebenu. Naopak v závětrné části Šumavy směrem do vnitrozemí srážky významně ubývaly podobně, jako jsme zvyklí při jejich charakteru v chladnější polovině roku (referovali jsme například zde). Silný déšť v pramenných oblastech Vltavy a Otavy způsobil během pondělka i znatelné vzestupy hladin většiny přítoků. Díky předchozímu suchému období a vysoké retenci vody v povodí se však stavy nedostaly výše než krátkodobě na 1. stupeň povodňové aktivity (a to jen na horní Otavě – viz grafy z vodoměrných stanic ČHMÚ níže), jak by se dalo při podobně vysokých úhrnech během tří dnů jindy předpokládat.

Zvýšený vodní stav na Řasnici po srážkové epizodě, 7. srpna 2023 (zdroj: Martin Starý)
Vzestup Roklanského potoka na Modravě, stav 4. 8. večer a 7. 8. odpoledne, zdroj: sumavanet.cz

Nejvyšší úhrn srážek 130 mm a více zaznamenaly v oblasti Šumavy během soboty a neděle až do pondělních 20:00 h SELČ stanice na návětrných vrcholech Grosser Arber, Blatný vrch a V Koutě. Naopak náš nejvyšší vnitrozemský vrchol Boubín se musel za stejné období pří této situaci spokojit pouze s 50 mm. Nejvyšší standardní denní úhrn (v termínu 08 – 08 h SELČ) jsme registrovali do pondělního rána na stanici Blatný vrch se srážkovou výškou 75 mm, na Velkém Javoru (Grosser Arber) pak meteorologové naměřili denní úhrn 80 mm. Vydatné srážky prostřednictvím jejich konkrétních nejvyšších úhrnů naměřených na meteorologických stanicích za celé uvedené období (68 hodin) uvádíme níže v tabulce, průběh srážek pak dále v podobě grafů z vybraných stanic. Z křivky teploty vzduchu je také zřejmé, že se vzhledem k probíhající první dekádě srpna poměrně nezvykle znatelně ochladilo, kdy v pondělí ráno bylo na Plechém nebo Velkém Javoru při dešti jen 4,5 °C a teplota přes den nepřesáhla 5,2 resp. 5,7 °C. Na Velkém Javoru se dle zdrojových dat DWD jedná o druhý nejchladnější den s datem 7. srpna od počátku měření. Chladnější byl tento den pouze v roce 1987, kdy teplota nevystoupila nad 4,4 °C.

Tabulka. Úhrn srážek v mm (zaokrouhleno) od soboty 5. srpna (0:00 h) do pondělí 7. srpna 20:00 h SELČ

LokalitaÚhrn srážek v mm LokalitaÚhrn srážek v mm
Grosser Arber (D)138 Špičák 104
Blatný vrch133 Poledník99
V Koutě130 Březník96
Jezerní hora127 Javoří Pila94
Plechý120 Malá Mokrůvka90
Grosser Filz (D)117Zwiesel (D)89
Sankt Englmar (D)117Železná Ruda80
Špičák – Rozvodí109 Prášily75

zdroj dat: ČHMÚÚH AV ČRPřF UKFZT JUVÚV TGMNP Šumava, DWD, Povodí Vltavy, s.p.

Poznámka k výjimečné situaci

Srážková epizoda od 5. do 7. srpna 2023 nebyla až tak výjimečná pokud jde o celkový úhrn srážek, ale pokud jde o jejich vývoj a rozložení na Šumavě v období vrcholícího léta. Proto si zde zaslouží ještě zvláštní doplnění. Srážkové pole začalo zasahovat Šumavu z východních směrů v noci z pátku na sobotu 5. srpna, k rannímu termínu i proto byly ten den vyšší srážky v oblasti Lipna a postupovaly k Boubínu, zatímco na bavorské straně Šumavy byly spíše zanedbatelné. Během soboty a až k nedělnímu ránu se srážkové pole rozšířilo na většinu Šumavy, srážkové úhrny tak k nedělnímu ránu byly na Šumavě poměrně vyrovnané a s nevýraznou intenzitou. Vyšší se nadále ani nepředpokládaly, o čemž svědčila i výše uvedená výstraha ČHMÚ na silné srážky, která se Šumavy vůbec netýkala. V průběhu neděle však došlo k nezvyklému přetočení proudění a vydatné srážky začaly vypadávat na bavorské straně až k hraničnímu hřebenu Šumavy. V letním období prakticky nevídaná situace spojená s touto změnou a následným vývojem přinesla za neděli a pondělí výrazné srážkové úhrny. Po zmíněném přetočení následně od nedělního do pondělního poledne spadlo v pramenné oblasti Otavy za 24 h přes 90 mm srážek, zatímco v pramenných oblastech dalších šumavských řek Volyňky nebo Blanice ani ne desetina. To bylo zřejmé i na vodních stavech, i když díky vysoké retenci v povodí vlivem delší suché periody nebyly odezvy na vodních tocích tak výrazné. Podobné situace jsou v oblasti Šumavy dobře zaznamenané v chladnějším zimním půlroce, ale v letním období je to zcela výjimečné. Vývoj denních úhrnů srážek a rozdíly mezi stanicemi v závětří a návětří Šumavy během popisované srážkové epizody uvádíme v tabulce pod textem.

Tabulka. Denní úhrny srážek v mm za 24 h (08 – 08 h SELČ) na vybraných stanicích návětrné (vlevo) a závětrné (vpravo) strany Šumavy v období 5. až. 7. srpna 2023.

StaniceSankt Englmar V Koutě Blatný vrch x x x x xVimperk Churáňov Boubín
datum804 m1225 m1357 m 658 m 1118 m 1353 m
4.8.0,82,5 2,4 4,82,67,4
5.8.8,224,522,1 21,322,223,9
6.8.81,969,875,1 2,914,35,7
7.8.30,034,535,0 3,17,43,8
Sdílej příspěvek:
Jan Procházka
Jan Procházka

Na Šumavě jsem z větší části vyrůstal a pozoroval dění kolem sebe včetně počasí a jeho projevů. Výsledky pozorování a spolupráce s dalšími nadšenci a odborníky se snažíme přinášet i ostatním. Jsem členem České meteorologické společnosti, z. s. a výzkumníkem na Fakultě zemědělské a technologické Jihočeské univerzity.

Přidej komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..